Moto Kurye | motokurye | Onurkent Kurye

Onurkent Kurye

Başakşehir Moto Kurye

Onurkent kurye trafik yetkilisi, muafiyetin acil bir durumun (bu durumda mevcut salgın) veya başka bir özel ihtiyacın (salgından kaynaklanan) karşılanması amacıyla gerekli olduğuna ikna olmalıdır. Trafik ayrıca, başvuranın yalnızca, taşınan malların doğası veya malların taşındığı kısa mesafe nedeniyle taşımacılık piyasası üzerinde yalnızca küçük bir etkisi olacak ulusal taşımacılık operasyonlarıyla meşgul olduğundan da emin olmalıdır.

Salgının istisnai koşullarında trafik komisyonerlerine, tüzel kişiliğin kişisi veya görevlisi oluyor. İş tarafından imzalanıp, bu yöndeki bir beyana güvenme hakları olduğunu bildiriyor.

Geçici muafiyet için başvuru kullanılacak bir başvuru formu Ek A’da bulunuyor.

1.2 Zorlu alım satım koşulları nedeniyle artık uygun mali duruma sahip olma şartını karşılayamıyor muyum?

Standart lisans sahipleri için mali durum, bir nakliye işinin kurulması için önemli bir araçtır ve operasyon sırasında araçların ve römorkların bakımını desteklemeyi amaçlamaktadır. Mali durumdaki değişikliklerin trafik komiserine bildirilmesi işletmeci ruhsatının şartıdır.

Mali durum şartını sağlayamayan ve işletmeye devam etmek isteyen işletmeciler, trafik komiserliğine yazıp ek süre talep etmelidir. Bir ek süre tanıyıp tanımamayı düşünürken, bir trafik yetkilisi aşağıdaki hususlarda tatmin olmak isteyecektir.

Operatör iflas etmemiş yol güvenliğini etkileyebilecek herhangi bir olağanüstü bakım veya başka sorun yoktur. Yani bunun iddia edilen uyumsuzlukların sorumluluğundan kaçınma girişimi olmadığını.

Moto kurye trafik yetkilisi, bu belirsizlik döneminde işletim ortamının zorlu doğasının farkındadır ve uygun koşulların karşılanması durumunda bunu talep eden standart operatörlere bir Mühlet Süresi verilmesini ciddi şekilde değerlendirecektir.

Onurkent Moto Kurye

Mevzuat, mali durum için azami bir ödemesiz süreyi altı ay olarak belirlemektedir. Bu süre, 2020 – 2022 arasında yapılan tespitler için maksimum 12 aya uzatılmıştır. Ancak bu düzenlemeleri artık geçerliliğini yitirmiştir. 2020 tarihinden itibaren yapılan tespitler azami altı aylık süreye tabidir. Koşulların gerektirmesi durumunda maksimum altı aylık sürenin uzatılmasına izin verebiliyor. Yani dört aylık bir başlangıç ​​noktası önermiştir.

Bir ek sürenin verilmesi veya süresi ile ilgili herhangi bir karar, karayolu güvenliğine yönelik riskin bir değerlendirmesini içerecektir.

Mali durum şartını yerine getirme konusunda herhangi bir sorun yaşıyorsanız yazın. Motokurye.org mümkün olan en kısa sürede trafik yetkilisine haber vermelisiniz. Bir ay içinde bildirimde bulunulması işletmeci ruhsatı şartıdır. Bir trafik komiserinin anlayışlı olması muhtemeldir ve özellikle COVID-19’dan kaynaklanan zorluklar göz önüne alındığında, mümkün olan her yerde yardımcı olmaya çalışacaktır.

Uygun süre içinde bildirimde bulunmayan herkes, bir trafik komiserinin neden uymadıklarına ilişkin açıklama talep etmesini bekleyebiliyor. Bu, iyi bir itibar kaybına neden olabiliyor. Ve gelecekteki herhangi bir başvuruyu etkileyebiliyor.

1.3 Kısıtlı bir lisansa sahip ve ticaret kısıtlamaları nedeniyle yeterli mali kaynağa sahip olma gereksinimini karşılıyor.

İstanbul kurye mevcut bir kısıtlı operatöre mühlet süreleri verme yetkisi yoktur. Yeterli mali kaynağa sahip olma şartını sağlayamayan işletmeciler, gelecekte ve belirli bir tarihte mali kontrol yapılması için trafik komiserine taahhüt vermeyi düşünmelidir.

1.4 Hareket kısıtlamaları nedeniyle artık ameliyat merkezime erişimim yok. Hangi adımları atmam gerekiyor?

Onurkent Acil Kurye

Salgınla bağlantılı kısıtlamaların bir sonucu olarak standart bir operatörün bir operasyon merkezine erişimini geçici olarak kaybettiği çok ender durumlarda, trafik komisyon görevlileri alternatif bir bölgeden faaliyet göstermesi için bir mühlet süresi verilmesini ciddi şekilde değerlendirecektir.

Kıdemli uygun operatörler için aylık bir mehil süresi başlangıç ​​noktası belirlemiştir. Bu başlangıç ​​noktası, koşulların gerektirmesi durumunda azami 6 aylık sürenin uzatılmasına izin vermeyi amaçlamaktadır.

Bir trafik komiseri, alternatifte araçların nereye park edileceği konusunda tatmin olmak isteyecektir. Salgın döneminde, yalnızca geçici kullanım için gerekli olabiliyor. Yeni bir operasyon merkezi için başvuruda bulunmanın mümkün olmayabileceği kabul edilmektedir.

Kısıtlı ehliyet sahipleri, bir talep etme olanağına sahip değildir, ancak nasıl ilerleyecekleri konusunda yönlendirme için trafik yetkilisine bildirimde bulunmalıdır.

1.5 Operasyonel ihtiyaçlar, operasyon merkezimden mevcut izinden daha fazla aracı kullanmamı gerektiriyor. Hala genel araç yetkim dahilindeyim.

Trafik operatörlere yardımcı olmaya çalışması ve başvurulara öncelik vermesi talimatı veriliyor. Bir varyasyon izni almanın en uygun yolu, operatörlerin kullanımına sunulan dijital hizmetleri kullanmaktır.

Yasal belgenin amacı, süreci olabildiğince kolaylaştırmak ve mevzuatta zaten var olan esnekliği kullanmaktır. Operatörler, ihtiyaç doğar doğmaz eksiksiz bir başvuru sunmayı düşünüyor.Ve yasal belgede belirtildiği şekilde dikkate alınacak geçici bir talimat almalıdır.

1.6 Salgın nedeni ile araçlarım kullanılmamaktadır. Tekrar kullanıma sokmadan önce kullanım öncesi inceleme yapmam gerekir mi?

Onurkent Hızlı Kurye

Boşta duran araçları tekrar hizmete sokmadan önce bir kullanım öncesi muayenenin yapılıyor. Her zaman tavsiye ediliyor, trafik daha önce operatörlerin araçları mümkün olan en kısa sürede kullanmaya başlamak isteyeceklerini kabul etmişti. Bakımcılarda kullanıma sunulan denetim yuvalarındaki gecikmeler şimdiye kadar büyük ölçüde azalmış olmalıydı.

Normal sürenizdeki herhangi bir değişiklik veya uzatma, oluyor. Tüm işler belgelenmiş bir risk değerlendirmesine tabi oluyor. Araçların güvenli bir şekilde çalıştırılmasını sağlamak operatörün sorumluluğundadır.

Karantina döneminde kullanılmayan filolar için aşağıdaki ilkeler uygulanıyor.

Araç olarak kaydedilmelidir. Bu, gelecekte kayıtlar analiz edilirse, hareketsizlik süresinin dikkate alınmasını sağlar. Aracın kullanılmadığı süre boyunca programı donduruluyor veya duraklatılıyor. Araç süresini aştıysa, teknik olarak yetkin bir kişi (mümkünse teknisyen), lastik basıncı ölçümü oluyor. Fren performansı testini içeren kapsamlı bir kontrol gerçekleştirmelidir.

Fren performans testi, bir silindirli fren test cihazında yapılmadıysa, yapılmalıdır. Bir yol testinden sonra frenlerin ölçülen sıcaklık kontrolünü içermelidir. Sıcaklıklar kaydediliyor ve muhafaza ediliyor. 12 yaşından büyük ve döngülerinin %50’sinden fazla veya 4 haftadan (hangisi daha büyükse) bakılıyor. Daha fazla olan araçlar, kullanımdan önce tam önleyici bakım muayenesinden geçmiş olmalıdır.

Uygulanan gevşetmelerin kombinasyonundan bağımsız olarak, çalışıyor. Son tam bu yana haftadan fazla zaman geçmişse hiçbir araç hizmete alınmamalıdır. Aşağıdaki sorular ve cevaplar, gevşemelerin nasıl uygulanabileceğine dair daha fazla açıklama sağlamıştır.

Başakşehir Kurye

Soru 1. 3 yaşında bir araç haftalık programı ile planlanıyor. Bu programın 4. haftasında servisten alınıyor. Ve 8 hafta yol dışı, aracı geri getirmek için hangi muayene gerekiyor.

Yanıt 1: Teknik olarak yetkin kişi mümkünse teknisyen, lastik basıncı ölçümü fren performansı testini içeriyor. Yani kapsamlı bir kontrol gerçekleştirecektir. Bir yol testinden sonra frenlerin ölçülen sıcaklık kontrolü ile gerekiyor. Bir makaralı fren test cihazında gerçekleştirilmeyen fren performans testi.

Daha sonra aracın bir sonraki planlamak için 5 haftası daha vardır. Yani bu 17 haftalık geri döndürme süresini aşacağı için 6 değil.

Soru 2: 3 yaşında bir araç 10 haftalık tarifesi ile planlanıyor. Böylece programın 10.haftasında servis dışı bırakılıyor. Ve 4 hafta yol dışı kalmış, aracı geri getirmek için hangi muayene gerekiyor.

Cevap 2: Araç 10 haftalık programın son haftasında olduğu için tam bir gereklidir.

Soru 3: 14 yaşında bir araç 4 haftalık tarifesiyle planlanıyor, programın 1.haftasında servis dışı bırakılıyor. Yani ve 2 hafta yol dışı kalmış, aracı tekrar eski haline getirmek için muayene gerekiyor.

Yanıt 3: Program aynı kalır, gelişmiş sürücü inceleme kontrolü, 1 hafta içinde gerekli.

Soru 4: 5 yaşında bir araç 12 haftalık programı ile planlanıyor. Ayrıca programın 1.haftasında servis dışı bırakılıyor. Ve 20 hafta yol dışı kalıyor, aracı geri getirmek için hangi muayene gerekiyor.

Cevap 4: Araç 17 haftalık maksimum aralığını aşacağı için tam bir gereklidir.

Soru 5: 5 yaşında bir araç 12 haftalık takvimi ile planlanıyor. Program haftasında servis dışı bırakma olabiliyor. Yani 8 hafta yol dışı kalmış, aracı tekrar eski haline getirmek için hangi muayene gereklidir?

Yanıt 5: Program aynı kalır, gelişmiş sürücü inceleme kontrolünün yapılması gerekiyor. Yani 8 hafta içinde gereklidir (bu, teftişler arasında maksimum 17 haftalık 6. paragraf imtiyazını içerir).

Soru 6: 6 haftalık bir programı ile 6 yaşında bir araç planlanıyor. Ancak şu anda 8. haftada ve 6. madde imtiyazı altında çalışıyor. Bu servisten alınır ve 4 hafta yollara çıkıyor. Yani aracı tekrar servise almak için hangi muayene gerekir?

Cevap 6: Araç 6. paragraf imtiyazı kapsamında vadesi geçmiş çalıştığı için tam bir gereklidir.

Bir cevap yazın