Moto Kurye | motokurye | Taşıyıcı Koşulları

Taşıyıcı Koşulları

Moto Kurye

Taşıyıcı koşulları lütfen kullanmadan önce bu şartları dikkatlice okuyunuz. Herhangi bir biçimde kullanarak, bu şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Tanımlar, diğer bölümlerin her birinde kullanılan tanımları ortaya koyacak ve sona kadar olan bölümlerdeki sözleşmelerin bir parçasını oluşturacaktır. Müşterileri hem de kuryeleri içeren tüm ziyaretçileri arasında geçerli olacaktır. Müşteri kullanımı ve sonraki gün hizmetleri şartları veriliyor. Kurye olarak erişmek için başvuranlar arasında geçerli olacaktır. Müşteriler içinde geçerli olacaktır sadece taşıyıcı şirketler için geçerli değildir.

Kuryeler ve müşteriler arasında uygulanacaktır.Yani bölümlerin sözleşmeler için geçerli olacak ve sözleşmelerin bir parçasını oluşturacaktır. Tanımlar öteki bölümlerin her birinde kullanılan tanımları ortaya koyacaktır. Taşıyıcı Şirket: vesilesiyle hizmetleri sağlayan herhangi bir işletme verilen işin elde eden hüküm ve koşulları. Bağlantıları bir siparişe uygun olarak toplanacak ve teslim edilecek kalemler. Kurye: maddesi uyarınca kabul edilen, reklamını yapmak, tanıtmak ve satmak için kullanan herhangi bir şahıs. Koşulları hükümlerine doğal olarak olarak sağlanan çalışmalar sunar.

Moto kurye müşteri: Kurye rezervasyonu yapmak için kullanan herhangi bir şahıs. Veri için geçerli olduğu şekilde, kişisel verilerin işlenmesi, gizliliği ve kullanması ile ilgili tüm geçerli yasalar ve alakalı veya eşdeğer ulusal yasalar veya yönetmelikler. Ayrıca firma numarasıyla kayıtlı bir şirkettir ve kayıtlı ofisi ve adresindedir. Tüm uygulaması vesilesiyle bulunan çevrimiçi pazar yeri. Kuryeler tarafınca kullanılmak suretiyle tarafından işletilen tatbik. Şirketin yargı ve koşullarına doğal olarak olarak farklı günlerde (Siparişin verildiği zamana bakılmaksızın) bir sevkiyat toplayıp tarafından sağlanan hizmetler.

Taşıyıcı Koşulları

Taşıyıcı koşulları aynı gün arasında bir Sevkiyat toplayıp teslim etmiş olduğu, ne zaman yapıldığına bakılmaksızın tarafınca sağlanan hizmetler. Bir siparişte belirtilen vakit için rezerve edildiği tarafından sağlanan hizmetler. Koşulları kapsamında görevlendirilen yedek sürücü. Bu yedek, ikame süresi boyunca bir Kurye olmalıdır. Ziyaret eden yada kullanan herhangi bir şahıs. Tanımlar’daki bütün tanımlar ve bunların yorumlanması için gerekli tüm maddeler, koşulların herhangi bir nedenle feshedilmesinden sonrasında da geçerli olacaktır. Ziyaretçileri için geçerli olacaktır.

Tüm belirtilen hüküm ve koşullara doğal olarak olmayı kabul eder. İşlemler bizim tarafından işletilmekte ve sürdürülmektedir. Kuryeler için bir pazar yeri sağlar. Ertesi gün hizmetleri satmaz yada sağlamaz. Bu tür hizmetlerin satışına ve sağlanmasına ilişkin kontrat, doğrudan müşteri arasındadır. Müşterinin acentesi, ortak girişimi yada ortağı değildir. Yani, üçüncü tarafların web sitelerine linkler içerebilir. Bu üçüncü taraf web siteleri sorumluluğunda değildir ve bu tür üçüncü taraf web sitelerinin mevcudiyeti, uygunluğu, güvenilirliği veya içinde ne olduğu mevzusunda olmaktadır.

İstanbul kurye özellikle hiç bir sorumluluk kabul etmez ve bunlarda ifade edilen görüşleri veya bunlar vesilesiyle satılan ürünleri veya hizmetleri onaylamak zorunda değildir. Firma vesilesiyle hizmet satın almak veya sunmak isteyen bütün ziyaretçiler, bir çevrimiçi kayıt formu kullanarak kaydolmalıdır.bZiyaretçiler kaydolarak şunları güvence eder: yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler akdetmeye muktedir; en az 18 yaşlarında; ve kaydolmamış ve kayıtları askıya alınmış yada sonlandırılmamış. Yani kayıt periyodunun bir parçası olarak doğrulama ve güvenlik kontrolleri yapmasına izin verir.

Kurye Taşıyıcı Koşulları

Ticari işletme olarak kaydolan ziyaretçiler, işletmeyi bu şartlara bağlama yetkisine sahip olduklarını güvence ve beyan eder. Ziyaretçi kaydını kabul etme yükümlülüğü yoktur. Tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir kaydı reddedebilir yada yasaklayabilir. Kayıt esnasında ziyaretçiler, sağlanan bilgilerin her vakit doğru, eksiksiz ve eksiksiz bulunduğunu ve bu bilgilerdeki herhangi bir değişik hemen bildirileceğini güvence eder. Tüm kayıtlı için tüm kayıt ayrıntılarını, şifreleri ve celse açma bilgilerini gizli saklı ve güvenilir tutmaları gerekmektedir. Yani kendi kullanımlarından doğar.

Özellikle kullanımından doğmuş herhangi bir üçüncü şahsa karşı herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmekten münhasıran görevli ve mesuldür. Ziyaretçiler şunları kabul eder: Oturum başka bir varlığın kimliğine bürünmek amacıyla kullanmamak; başka hiçbir varlığın ayrıntılarını kullanmasına izin vermemek; diğer ziyaretçilere zarar verme, müdahale etme yada zarar verme yada zarar verme yada sıkıntı verme olasılığı bulunan herhangi bir şey yapmamak; herhangi bir üçüncü şahsın yada öteki ziyaretçilerin haklarını ihlal etmemek; İlgili olarak ara sıra gelen bütün talimatlara uymak.

Tarafından ara sıra yapılan herhangi bir makul emniyet yada öteki kontroller yada malumat talepleri ile işbirliği yapmak; ve size sunulan detayları risk size ilişik olmak üzere kullanın. Diğer bütün şartlara doğal olarak olarak diğer ziyaretçilerin deneyimleriyle ilgili olarak incelemeler sunabilir (“İncelemeler”). Tüm Ziyaretçiler, işbu belgeyle incelemeleri herhangi bir amaçla kullanmak ve alt lisans vermek için kalıcı, geri alınamaz bir lisans verir. Herhangi bir sayfasında yada herhangi bir alanında, makul görüşüne gore: saldırgan, yasa dışı yada uygunsuz olan kabul edilemez.

Taşıyıcı Koşulları

Taşıyıcı koşulları yanlış, yanlış yada yanıltıcı bilgiler içermek; veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal etme. Ziyaretçiler, bu tür İncelemelerdeki tüm fikri iyelik haklarına ve diğer geçerli haklara haiz olduklarını garanti eder. Ziyaretçiler, bir inceleme yapmanın, bu incelemenin veya herhangi bir bölümünün görüneceğini güvence etmediğini kabul eder. Artık tamamen kendi takdirine bağlı olarak, her hangi bir İncelemeyi veya herhangi bir parçasını görüntülemeyi, düzenlemeyi yada kaldırmayı seçebileceğini kabul eder ve işbu belge ile münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz.

Özellikle dünya genelinde bir lisans verirsiniz. Bu şekilde yap. Herhangi bir ziyaretçi, başka bir ziyaretçi tarafından yapılan herhangi bir İncelemenin sakıncalı bulunduğunudur. Yani bunu düşünürse, vesilesiyle direkt ile iletişime geçin. İlgili İncelemeyi olası olan en kısa sürede gözden geçirmek için makul çabayı gösterecek. Eğer var ise, gerekli görmüş olduğu önlemleri alacaktır. Her zaman sağlamak için makul çabayı gösterecektir. Kendi takdirine bağlı olarak ve bildirim üzerine, onarımlar, olur. Yani planlı bakım yada yükseltmeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere oluşturruyor.

Özellikle herhangi bir nedenle tamamen yada kısmen askıya alma hakkına haiz olacaktır. Ve bu tür herhangi bir askıya alma veya mevcut olmamasından sorumlu olmayacaktır. Pazarı (tamamen yada kısmen). Aşağıdaki durumlarda erişimi (tamamen veya kısmen) askıya alabilir veya sonlandırabilir. Üçüncü taraf hizmetler ve ağ sağlayıcıları, bu hizmetleri veya ağları sunmayı durdurur. Ziyaretçinin yada ziyaretçinin kullanan birinin bu koşullardan biridir. Veya daha fazlasına uymadığına inanmak için bir nedene sahiptir. Tüm özelliklerinin ve işlevlerinin tamamen yada kısmen hileli kullanması.

Moto Kurye Taşıyıcı Koşulları

İşlerin kötüye kullanması yada kötüye kullanılması olduğuna inanmak için sebepleri vardır. Ziyaretçinin kendisine herhangi bir yanlış, yanlış yada yanıltıcı malumat sağladığına inanmak için sebeplere haizdir. Kullanılabilir kılmak için üçüncü taraf sağlayıcılara (ağ sağlayıcıları, veri merkezleri ve telekomünikasyon sağlayıcıları şeklinde) güvenir. Ziyaretçilere iyi bir hizmet seviyesi sağlamak için mevcut tüm makul adımları atar. Her vakit kesintisiz yada hatasız olacağını garanti etmediğini kabul ve beyan eder. Bu nedenle hizmet sağlayıcıları nedeniyle gecikmeleri veya arızaları olmaz.

Özellikle işlem sebebiyle ziyaretçilerin uğrayabileceği zararlardan hiç bir şekilde görevli tutulamaz. Yani teslimat talep ettiğinde (Gönderinin insansız bir adrestedir. Artık bırakılması gibi) ve Kurye bu talebi kabul ettiğinde, oluyor. Yani gönderinin teslim edilmediğine dair herhangi bir iddiadan sorumlu olmayacaktır. Kurye, sevkiyatın teslim edildiğini reel zamanlı olarak onayladı. Müşteri, bir siparişte değişiklik yapmak isterse, çağrı merkezi vasıtasıyla iletişime geçmelidir. Veya halihazırda gerçekleştiriyorsa, doğrudan kuryeyi bilgilendirmelidir. Kurye, değişikliğin olası olup olmadığını bilmelidir.

Müşteriye olacak bir çok şeyi firmalar mutlaka bildirecektir. Mümkünse, müşteri’nin istek ettiği değişikliğin bir kararı olarak siparişin fiyatında, olur. Yani teslimat zamanında yada gerekli olabilecek herhangi bir değişim ile alakalı olur. Müşteriyi haber verecek ve müşteri’den bu değişikliğin gerçekleşip gerçekleşmediğini teyit etmesini isteyecektir. Değişime geçinmek istiyorlar. Değişikliğin yapılamaması yada değişikliğin yapılmasının neticeleri bilgi verecektir. Müşteri için kabul edilemez ise, bu maddeleri geçerli olacaktır. Bu durum daha farklı olarak problemleri çzöme yetkisine sahiptir.

Bir cevap yazın