İçeriğe geç
Moto Kurye | motokurye | P1 – P2 Yetki Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

P1 – P2 Yetki Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Motorlu Kurye

P1 – P2 Yetki Belgesi Nedir? Nasıl alınır? Ticari emelle dağıtım yapacak şirketlerin bazı koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Dağıtım yapmak isteyen şirketlerin öncelikle yetki belgesi alması gerekmektedir. Yetki belgesini aldıktan sonra resmi dağıtım yapabilir ve personel istihdam edebilirsiniz. Ancak yapılacak dağıtımın cinsine göre P1 veya P2 yetki belgesi alınması gerekmektedir.

Motosiklet kurye olarak da öğrenilen moto kurye aynı zamanda dağıtım da yaptıklarından genellikle yetki belgesi alıp almadıkları mevzusunda ayrıntılı bilgi almak isterler. Ancak bu yetki belgeleri dağıtım şirketçisi olacaklar için geçerli olup çalışanlara verilmemektedir. Bir sadakat programı kullanarak üyelik modelinizi alttaki gibi ayrıcalıkları ve avantajları kapsayacak biçimde özelleştirebilirsiniz:

P1 – P2 Yetki Belgesi Nedir?

P1 – P2 Yetki Belgesi Nedir? Nasıl alınır? P1 yetki belgesi şehir içerisinde dağıtım yapacak firmalara verilen belgedir. Bulunduğunuz şehirde kutu servis hizmeti verecekseniz P1 yetki belgesi almanız gerekmektedir. Öte yandan dağıtım faaliyetlerinde bulunacak asıl veya tüzel bireylerin de emin koşulları yerine getirmesi gerekiyor.

P1 yetki belgesi alabilmek için en az 5 adet özmal motorlu vasıtaya ve 12.000 TL anaparaya sahip olmak gerekmektedir. Aynı zamanda en az 5 dağıtım personelinin bulunması ve merkezin bulunduğu şehir hudutları içerisinde depolama, yükleme ve boşaltma vaziyetlerine uygun bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması gerekmektedir.

Yetki Belgeleri – Eşya Taşımacılığı Yetki Belgesi Cinsleri

Eşya Taşımacılığı Yetki belgesi Cinsleri;

1 C cinsi yetki belgesi: Beynelmilel ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki cinslere parçalar:

a C1 yetki belgesi: Yalnızca kendi temel iştigal konusu ile şehirgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

b C2 yetki belgesi: Ticari emelle eşya taşımacılığı yapacaklara,

c C3 yetki belgesi: T icari emelle konut ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, veriliyor.

2 G cinsi yetki belgesi: Ticari emelle eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki cinslere parçalar:

a G1 yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

b G2 yetki belgesi: Beynelmilel ve yurtiçi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

c G3 yetki belgesi: Yurtiçi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

d G3* yetki belgesi: Yurtiçi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara, Büyükşehir olmayan şehirlerde, şehir merkez ilçesi dışındaki ilçe, belde, kasaba ve köylerde veriliyor.

Özel P1 – P2 Yetki Belgesi Nedir?

P1 – P2 Yetki Belgesi Nedir?

3 H cinsi yetki belgesi: Ticari emelle eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere veriliyor. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki cinslere parçalar:

a H1 yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara,

b H2 yetki belgesi: Beynelmilel ve yurtiçi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara, veriliyor.

4 K cinsi yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere veriliyor. Böylece taşımanın şekline göre aşağıdaki cinslere parçalar:

a K1 yetki belgesi: Ticari emelle eşya taşımacılığı yapacaklara,

b K1* yetki belgesi: Ticari emelle eşya taşımacılığı yapacaklara, Yalnızca kamyonet ilave ediliyor

c K1Ö yetki belgesi: Ticari emelle eşya taşımacılığı yapacaklara, Yalnızca yani özel emelli vasıta ilave ediliyor

d K2 yetki belgesi: Yalnızca kendi temel iştigal konusu ile şehirgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

e K2* yetki belgesi: Yalnızca kendi temel iştigal konusu ile şehirgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, Yalnızca kamyonet ilave ediliyor

f K3 yetki belgesi: Ticari emelle konut ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, veriliyor.

5 L cinsi yetki belgesi: Ticari emelle lojistik şirketçiliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere veriliyor. Yani faaliyetin şekline göre aşağıdaki cinslere parçalar:

a L1 yetki belgesi: Yurtiçi lojistik şirketçiliği yapacaklara,

b L2 yetki belgesi: Beynelmilel ve yurtiçi lojistik şirketçiliği yapacaklara, veriliyor.

P1 – P2 Yetki Belgesi Nedir?

6 M cinsi yetki belgesi: Tarifeli olarak ticari emelle kargo şirketçiliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere veriliyor. Özellikle faaliyetin şekline göre aşağıdaki cinslere parçalar:

a M1 yetki belgesi: İliçi kargo şirketçiliği yapacaklara,

b M2 yetki belgesi: Yurtiçi kargo şirketçiliği yapacaklara, veriliyor.

7 N cinsi yetki belgesi: Ticari emelle nakliyat ambarı şirketçiliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere veriliyor. Ama faaliyetin şekline göre aşağıdaki cinslere parçalar:

a N1 yetki belgesi: İliçi nakliyat ambarı şirketçiliği yapacaklara, veriliyor

b N2 yetki belgesi: Yurtiçi nakliyat ambarı şirketçiliği yapacaklara, veriliyor.

8 P cinsi yetki belgesi: Ticari emelle dağıtım şirketçiliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere veriliyor. Ayrıca faaliyetin şekline göre aşağıdaki cinslere parçalar:

a P1 yetki belgesi: İliçi dağıtım şirketçiliği yapacaklara, veriliyor

b P2 yetki belgesi: Yurtiçi dağıtım şirketçiliği yapacaklara, veriliyor.

9 TİO cinsi yetki belgesi: Ticari emelle eşya taşımacılığı alanında taşıyor. Özellikle tüm işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere veriliyor.

10 T cinsi yetki belgesi: Terminal şirketçiliği yapıyor. Ancak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ktümörüm ve kuruluşlarına veriliryor. Faaliyet şekline göre aşağıdaki cinslere parçalar:

a T3 yetki belgesi: Eşya terminali şirketçiliği yapacaklara veriliyor.

P1 – P2 Yetki Belgesi Nedir? Nasıl alınır?

P1 – P2 Yetki Belgesi Nedir?

Yurt içi taşımacılık yapacak firmalara P2 yetki belgesi verilmektedir. P2 yetki belgesine müracaat etecek asıl veya tüzel bireylerin en az 30 adet özmal motorlu vasıta ve 25.000 TL anaparaya sahip olması gerekmektedir. Yukarıyada belirtilen taşınmazın mülkiyetine ait şartlar bu yetki belgesinde de geçerlidir. Ancak P2 yetki belgesi alacakların ayrıca 7 coğrafi bölgede veya en az 2 şehirde şubelerinin bulunması gerekiyor.

P1 – P2 Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

P1 veya P2 yetki belgesi almak isteyenler lüzumlu koşulları yerine getiriyor. Özellikle daha sonra lüzumlu belgeleri hazırlayarak geliyor. Yani ticaret eriştirme bakanlığı bölge müdürlüklerinden birine müracaatta bulunmalıdır. Müracaat sonrasında bakanlığın sizin isminize açtığı hesaba belge fiyatını ödedikten sonra yani belgenizi alabiliyor. Ancak Bilindik olduğunuz azalığa dayalı firma çoğu muhtemelen yukarıyadaki kategorilerden birine uymaktadır.

Arayın

×